Kies uw taal Nederlands | English .


 

 

 

Sitemap

Index
- Hier maakt u de keuze voor Nederlands of Engels
Index - This is where you choose your language
Nederlands

Index - De eerste content pagina. Hier komt u binnen na voor "Nederlands" te hebben gekozen.

Over NIKOS - Informatie over de organisatie, missie, doelstellinge, etc.

E-mail ons - Een directe link naar uw default e-mail programma zodat u meteen een mailtje kunt versturen.

Sitemap - De huidige pagina. Een overzicht van de voorkomende links/documtatie binnen de website.

Informatie aanvraag - Vul dit formulier in om een afspraak te maken om langs te komen of gewoon om (via e-mail, telefoon, etc.) informatie op te vragen.

Publicaties  - NIKOS publicaties. Boeken, rapporten, etc. geplubiceerd door NIKOS.

Artikelen - geschreven door Dhr. Schalkwijk (direkteur NIKOS)

Agenda - eerder gehouden en recente activiteiten.

Nieuws Items -Nieuwsberichten (uit de pers), etc.

Partner links - externe weblinks naar partners van NIKOS

Interessante berichten - de naam zegt het al. Een verzameling van berichten uit diverse media.

Brochure - Hier kunt u onze huidige brochure (flyer) downloaden. Adobe Acrobat Reader is hiervoor nodig.

Contact adres - ons adres en hoe u ons kunt bereiken.

English

Index - The first content page. You see this page after having choosen your language.

About NIKOS - Information about the organization, mission, goals, etc.

E-mail ons - A direct link to your default e-mail client in order to instantly send an e-mail.

Sitemap - The current page. An overview of the available links / documentation within this website.

Information request - Fill in this form to make an appointment or simply ask to recieve information (via e-mail, telephone, etc.).

Publications - NIKOS publications. Books, reports, etc. published by NIKOS.

Articles - written by Mr. Schalkwijk (NIKOS director)

Agenda - past and present activities

News Items - News articles (from the newspapers), etc.

Partner links - external links to webpages from organizations working with NIKOS.

Interesting articles - the name says it all. A compilation of diverse articles.

Brochure - You can download our current brochure (flyer). Adobe Acrobat Reader is required.

Contact address - our address and how to reach us.

 

NIKOS - NGO Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname
Designed, Hosted & Maintained by DSTN Suriname N.V.