Kies uw taal Ľ Nederlands | English .


 

 

 


NIKOS is een instituut dat in 1997 is opgericht om de niet-commerciŽle particuliere sector in Suriname te bestuderen en te versterken. Dat gebeurt middels:
onderzoek en analyse van relevante maatschappelijke processen en capaciteitsvergroting (advisering, begeleiding, training en monitoring) van ontwikkelingsgerichte basisorganisaties (CBO’s) en intermediaire NGO's (niet-gouvernementele organisaties).

NIKOS beschikt over een multi-disciplinair team van professionals die zich sterk verbonden voelen met het maatschappelijk middenveld (Civil Society) in Suriname. Er wordt gewerkt vanuit principes van democratie, openheid en transparantie, solidariteit, kwaliteit, effectiviteit en efficiŽntie.

Onze Missie
Het versterken van de niet-commerciŽle particuliere sector, en daarmee de Civil Society in Suriname via onderzoek, publicaties en beleidsbeÔnvloeding.

Onze Doelen
 • Het doen van onderzoek naar de niet-commerciŽle particuliere sector en Civil Society in Suriname, en het publiceren van de resultaten hiervan.
 • Het versterken van de capaciteiten van de Civil Society om actief te participeren in het ontwikkelingsproces en de beleidsbeÔnvloeding daaromheen.
 • Het versterken van NGO's en basisorganisaties middels advisering, training, begeleiding, en netwerkbijeenkomsten.
 • Het ontwikkelen van systemen voor het meten van resultaten o.m. middels de toepassing van Planning, Monitoring en Evaluatiesystemen.
 • Het participeren in een regionaal netwerk van soortgelijke organisaties.

Ontwikkelingsvisie

 • Wat betreft economische ontwikkeling, ondersteunen wij processen die de toegang tot basisvoorzieningen en tot markten vergroten en verbeteren. Dit impliceert het bevorderen van een proces naar een situatie van volledige werkgelegenheid, waarbij behoud van het milieu essentieel is.
 • Wat betreft de sociale ontwikkeling, gaat het om de bestrijding van de beperkte bestaansmogelijkheden van groepen d.m.v. het bevorderen van de erkenning van en bewustwording over de economische, sociale en culturele rechten.
 • Op het gebied van de politieke ontwikkeling, ondersteunen wij het maatschappelijk debat en de rol van de Civil Society in het proces van beleidsbeinvloeding en maatschappelijke participatie

Interventie Strategie

 1. NIKOS is vooral gericht op het doen van actieonderzoek en beleidsrelevant onderzoek, waar doelgroepen en beleidsmakers zelf iets mee kunnen doen.
 2. Verstrekken van informatie over de Civil Society in Suriname naar nationale en internationale actoren en donoren via publicaties, seminars, workshops en participatie in opinie programma’s in de lokale en internationale media
 3. Het participeren in samenwerking- en netwerkrelaties binnen de Civil Society met betrekking tot de bevordering van het maatschappelijk debat en een efficiŽnte allocatie van fondsen van diverse donoren.

Activiteiten

 • Onderzoek
 • Advisering
 • Training
 • Capaciteitsopbouw
 • Conflict management
 • Evaluatie
 • Publicatie

Themas
Armoedebestrijding via basisvoorzieningen en toegang tot markten
Bevorderen van ontwikkelingsinitiatieven in m.n. de districten
Civil Society, NGO’s en ontwikkeling.

Partners in Suriname
De groepen die voordeel trekken uit onze dienstverlening zijn: basisorganisaties, intermediaire niet gouvernementele organisaties, de lokale overheid, internationale donoren en organisaties, studenten en consultants.

Belangrijke clienten
Tot de NGO’s waarmee een relatie wordt onderhouden behoren o.m. PAS, NVB, Projekta, Pro Health, Bureau Forum NGO’s, Moiwana’86, SUCET, VPSI, Buanda, Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen, Sahara, Caesarea, STEPS.
Donoren en internationale organisaties die gebruik maken van de diensten van NIKOS: CORDAID, ICCO, Micro Projecten Programma (EU/PLOS), International Child Development Initiatives (ICDI), Stichting Kinderpostzegels Nederland, Zeister Zendings Genootschap, International Labor Organization (ILO), UNDP.

Op onderzoeks- en publicatiegebied is er samenwerking met o.m.: Anton de Kom Universiteit van Suriname, Amsterdam Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS), Universiteit van Amsterdam

 

© NIKOS - NGO Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname
Designed, Hosted & Maintained by DSTN Suriname N.V.